sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Kleuterplein

De veelgebruikte lesmethode Kleuterplein van Malmberg is sinds 8 oktober 2015 officieel erkend als integraal VVE-programma. Kleuterplein is een kleutermethode voor de instroomgroep, groep 1 en groep 2. Kleuterplein bevat alle domeinen die voor het kleuteronderwijs zijn gedefinieerd, met doorgaande leerlijnen en een duidelijk lesdoel per activiteit.

Echt álles zit in Kleuterplein: taal-lezen, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie / burgerschap, bewegingsonderwijs, drama, muziek, beeldende vorming, voorbereidend schrijven en Engels. Daarnaast krijgt u hulpmiddelen voor observatie, registratie, opbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid. Zo heeft u eigenlijk niets anders nodig. Maar het mag natuurlijk wel. Want Kleuterplein geeft u alle ruimte om uw eigen keuzes te maken.

Interesse?
Voor meer informatie over het programma Kleuterplein en het invoeringstraject kunt u contact opnemen met Ingrid Groenewegen, i.groenewegen@cedgroep.nl

Direct contact

Ingrid Groenewegen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599