sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Ko-totaal

Kent u de poppen Puk en Ko? Het zijn de hoofdrolspelers van Uk & Puk, Puk & Ko, Ik & Ko en Ko heeft praatjes. Deze programma’s worden al vele jaren ingezet op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, kleutergroepen en in groep 3. Sinds enige tijd is er ook Sil op school, speciaal ontwikkeld voor kleutergroepen.

Uk & Puk: 0-4 jaar
Ook het programma Uk & Puk omvat de laatste ontwikkelingen en stimuleert de totale ontwikkeling van kinderen op zowel kinderdagverblijven als peuterspeelzalen. Voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar kan dus gewerkt worden met het succesvolle Uk & Puk.

Sil op school: 4-6 jaar
Om gebruik te maken van al deze ervaringen en rekening te houden met de huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs en de kinderopvang, is een nieuw VVE-programma ontwikkeld: Sil op school. Sil op school is speciaal ontwikkeld voor de kleutergroepen, altijd actueel en wordt digitaal verspreid.
Basisscholen die nu voor de keuze staan om een VVE-programma aan te schaffen, raden wij dan ook aan om gebruik te maken van Sil op school.

De programma’s Uk & Puk en Sil op school sluiten op elkaar aan om zo een doorgaande lijn te creëren van voorschool naar vroegschool.

Meer weten?
Kijk op www.ukpukvve.nl voor alle informatie over Uk & Puk
Kijk op www.silopschool.nl voor alle informatie over Sil op school

U kunt ook contact opnemen met Susanne de Kruif, s.dekruif@cedgroep.nl

Grote organisaties raden we aan om stafmedewerkers te trainen tot interne coach VVE. De opleiding bestaat uit 6 dagen.

 

Direct contact

Susanne de Kruif

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599