sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Peuterplein

De veelgebruikte lesmethodes Peuterplein en Kleuterplein van Malmberg zijn sinds 8 oktober 2015 officieel erkend als integrale VVE-programma’s. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bestemd voor jonge kinderen die een grotere kans hebben om een onderwijsachterstand op te lopen. Peuterplein en Kleuterplein zijn door de erkenningscommissie van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) beoordeeld als goed onderbouwd. Ook is voldaan aan de door de commissie gehanteerde criteria voor een VVE-programma.

Peuterplein is een thematisch speelleerprogramma, gericht op kinderen van 0-4 jaar en sluit aan op het programma Kleuterplein voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Peuterplein is een compleet programma voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met gevarieerde activiteiten waarin alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd kunnen worden die voor kinderen van 0-4 jaar van belang zijn: zoals taal, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en expressie.

 

Training
De CED-Groep heeft een training ontwikkeld waarin pedagogisch medewerkers leren effectief te werken met het programma Peuterplein. Tijdens de training wordt informatie gegeven over het gebruik van Peuterplein en het doelgerichte en planmatige werken met het programma. Daarnaast wordt ook geleerd hoe er kan worden aangesloten bij de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen en is er speciale aandacht voor de interactievaardigheden, het borgen van de vaardigheden en het samen leren.

Meer informatie? 
Neem contact op met Ingrid Groenewegen, i.groenewegen@cedgroep.nlGerelateerde links

Direct contact

Ingrid Groenewegen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599