sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Sil op school

Sil op school is een compleet en altijd actueel programma voor kleutergroepen dat aansluit op Uk & Puk. Met beide programma's samen is er dus een doorgaande lijn van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool.

Met Sil op avontuur
In het programma Sil op School speelt de pop Sil de hoofdrol.Hij beleeft allerlei leuke avonturen! Wordt er op het kinderdagverblijf met Uk & Puk gewerkt, dan is Sil het oudere speelmaatje van Puk. Sil op school sluit didactisch aan bij Uk & Puk, zodat een doorgaande lijn volop mogelijk is.

Ontwikkeling stimuleren
In Sil op school staan taalstimulering en woordenschatontwikkeling voorop, maar er is ook ruimte voor rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.We houden hierbij rekening met de nieuwste SLO-doelen en met recente werkwijzen, zoals opbrengstgericht werken.

Altijd actueel
De activiteiten worden geordend in acht thema’s per jaar, samen goed voor 40 weken onderwijs. Nieuw is dat de thema’s, en de activiteiten daarbinnen, niet ieder jaar hetzelfde zijn. We bieden het hele jaar door nieuwe thema’s en activiteiten aan, zodat we kunnen aansluiten bij wat op dat moment actueel is en past bij de leefwereld van kleuters. Denk aan thema’s als ‘Sinterklaas’
en ‘Kinderboekenweek’, maar een thema kan ook draaien om een televisieprogramma, speelgoed, spelletjes, of muziek die in een
bepaalde periode populair is. De thema’s en activiteiten zijn dus altijd actueel!

NIEUW: SIL OP SCHOOL 2.0
Vanaf schooljaar 2018/2019  is Sil op school vernieuwd. Alle thema’s zijn nog steeds digitaal beschikbaar (drie nieuwe thema’s per jaar en een compleet archief): u kunt volledig online werken en zelf het materiaal downloaden en printen. Maar daarnaast is er nu ook een themamap verkrijgbaar met daarin 6 vaste thema’s voor 2 jaar, gekoppeld aan het jaarritme. Bij ieder thema is er ook een prentenboek. Ook bieden we een Materialendoos, met algemene materialen zoals de hoekkaarten en woordkaarten bij de thema’s uit de themamap.

Trainingen
Bekijk trainings- en cursusaanbod (pdf)


Artikelen
Doelgericht werken in de onderbouw. Uit: KlasseApart, mei 2018

Weg met de routine: leerkrachten putten uit eigen creativiteit. Uit: KlasseApart, februari 2015

Meer informatie
Neem contact op met Susanne de Kruif, s.dekruif@cedgroep.nl
Kijk op: www.silopschool.nl,

Grote organisaties raden we aan om stafmedewerkers te trainen tot pedagogisch coach kov.De opleiding bestaat uit 6 dagen.

Direct contact

Susanne de Kruif

Sil is digitaal, dat is erg prettig. En deze methode voelt vrijer. Wij zijn goed opgeleid, we weten wat we kunnen. Het is heerlijk om het programma meer naar eigen inzicht te kunnen aanvullen."

Laura Berkhout (leerkracht groep 2)

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599