sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Startblokken van Basisontwikkeling

Startblokken van Basisontwikkeling is het pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby's, peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren. Het is een landelijk erkend werkplan met een uitgewerkte visie voor de opvang, vorming en educatie van jonge kinderen.

Effectieve interventie

De interventie Startblokken en Basisontwikkeling is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. De CED-Groep ondersteunt u bij de invoering van deze programma's.

Ontwikkelingsgerichte opvang en onderwijs
Startblokken en Basisontwikkeling zijn gebasseerd op de ontwikkelingsgerichte visie. U kijkt naar wat een kind al kan en naar wat een kind leuk vindt. U daagt de kinderen uit om zich te ontwikkelen op verschillende gebieden, zoals samenspelen, redeneren, communiceren en onderzoeken.

Betekenisvolle thema's
Basisontwikkeling en Startblokken richten zich op het ontwerpen van betekenisvolle thema's uit de beleveniswereld van het kind. Bijvoorbeeld 'de winkel', of 'de dokter'. Kinderen ontwikkelen zich doordat zij bepaalde kernactiviteiten uitvoeren, bijvoorbeeld spel-, constructie-, en gespreksactiviteiten, in een uitdagende groepsruimte. 

Wat houdt een training Basisontwikkeling en Startblokken in?
U krijgt tijdens de training inzicht in het ontwikkelingsgericht onderwijs en de ontwikkelingsgerichte opvang van kinderen. Vele onderwerpen worden besproken en uitgeprobeerd in uw eigen situatie. Zo maakt u kennis met de thema’s, het observeren en het stimuleren van de ontluikende geletterdheid.

Doorgaande lijn 
Wilt u het ontwikkelingsgerichte werken doorvoeren naar de groepen 3 en hoger? Ook dat is mogelijk. Hierbij houden wij rekening met de methodes en werkwijzen die aanwezig zijn op uw school. De BSO kan aansluiten bij het ontwikkelingsgericht werken. Een gezamenlijke ontwikkelingsgerichte visie op onderwijs en opvang zorgt voor een betekenisvolle en uitdagende leer- en speelomgeving, zowel onder als buiten schooltijd. 

Gediplomeerde trainers Startblokken van Basisontwikkeling
Bij de CED-Groep zijn professionals werkzaam, in bezit van het landelijke certificaat voor Startblokken- en Basisontwikkelingtrainer. Organisaties die een training Startblokken van Basisontwikkeling volgen bij de CED-Groep kunnen na afloop van de training dit landelijke certificaat ontvangen.

VVE-certificaat behalen? Doe mee aan de Instroomgroep!
Werkt u op een locatie waar al met een VVE-programma gewerkt wordt, maar bent u zelf nog niet gecertificeerd? Dan kunt u nu deelnemen aan de Instroomgroep  Startblokken en Basisontwikkeling.

Contactpersoon voor Startblokken en Basisontwikkeling
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Mireille David, m.david@cedgroep.nl

Artikel 
Lees het artikel Ik ben me bewuster van de ontwikkeling van een kind’. Uit: KlasseApart, oktober 2016

Grote organisaties raden we aan om stafmedewerkers te trainen tot interne coach VVE. De opleiding bestaat uit zes dagen.

Direct contact

Mireille David

Het is prettig om te kijken naar de echte interesse van kinderen en ze daarin verder te kunnen laten ontwikkelen. Je merkt direct dat woordjes, liedjes of spelletjes beter en sneller worden opgenomen, ieder kind op zijn eigen niveau.

Linda van Gijzen, Villa Klein Nibbeland, SK Nissewaard

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599