sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Vier VVE

Vier organisaties - Cito, CED-Groep, De Activiteit en het Nederlands Jeugdinstituut - hebben hun expertise gebundeld in een aanbod basistrainingen voor voor- en vroegschoolse educatie onder de naam Vier VVE. In het aanbod voor de voorschoolse periode (kinderen van 2-4 jaar) zijn er twee mogelijkheden: de basistraining VVE voor invalkrachten en de basistraining VVE plus voor vaste medewerkers. Momenteel wordt ook gewerkt aan een basistraining voor leerkrachten in de vroegschoolse fase.

Bekijk de trainingen op www.viervve.nl of neem contact op met Anja de Rooij, a.derooij@cedgroep.nl

Direct contact

Anja de Rooij

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599