sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Lead Like a Champion, bao (S7041)

Een training voor de onderwijskundig leiders in het onderwijs

Voor wie is de training bedoeld?
Schoolleiders bao
Direct inschrijven
Waar gaat de training over?
In deze training Lead Like a Champion over opbrengstgericht leiderschap, maakt de cursist kennis met de hefbomen die hiervoor nodig zijn.
Centraal staan de volgende vragen:

 • Wat maakt onderwijs effectief?
 • Hoe kunnen schoolleiders het beste datagestuurd en opbrengstgericht leidinggeven aan hun teams?
 • Hoe kunnen schoolleiders bijdragen tot het verhogen van de resultaten van de leerlingen?
 • Hoe geven schoolleiders onderwijskundig leiding aan de professionals voor de klas en zorgen ze voor een lerende schoolcultuur?

Scholen zijn ten eerste effectief als ze hele goede leerkrachten hebben die hun tijd effectief besteden aan het geven van heel goede lessen. En ten tweede: als ze een schoolleider hebben die het voor elkaar krijgt dat goede leerkrachten de goede dingen doen. Het blijkt dat excellente schoolleiders succes hebben, omdat ze de prioriteit leggen bij de ontwikkeling van de leerkracht. Zij besteden veel tijd aan observeren en feedback geven. Belangrijke steekwoorden zijn: datagestuurde instructie; veelvuldig observeren en gerichte feedback; plannen, tijd vinden; professionaliseren van het team; een schoolcultuur scheppen gericht op leren.

Cursusinhoud
Tijdens de cursus maakt u kennis met deze onderwerpen en krijgt u opdrachten om meteen in de praktijk te oefenen. Om uw leerproces zo effectief mogelijk te maken, worden de vijf cursusochtenden afgewisseld met intervisiemomenten. U krijgt zo de gelegenheid uw praktijkervaring te spiegelen aan uw medecursisten en direct feedback te krijgen op uw ontwikkeling.

Intake
Introductie
- informatie over de opbouw van het traject
- korte samenvatting over Lead Like a Champion
- voorlichting over het Persoonlijk Koers Onderzoek
Module 1: Datagestuurde instructie
- doelgericht - passend bij de schoolambitie
- de route naar resultaten en het lesgeven afstemmen op data
Uitkomsten Persoonlijk Koers Onderzoek (0-meting)
- overzicht kwaliteiten en ontwikkelpunten (afgezet tegen schoolleidersregister)
- ontwikkelrichting
Module 2: Observatie en Feedback
- het coachen van leerkrachten in het verbeteren van het leren
Module 3: Planning
- de tijd vinden voor coachen
- plannen van lessen
Module 4: Professionele ontwikkeling
- het versterken van de professionele cultuur
- welke scholing werkt?
- kwaliteitszorg; het borgen van het geleerde
Module 5: Schoolcultuur
- gericht op leren
- met alle betrokkenen
- het aansturen van het team
Uitkomsten Persoonlijk Koers Onderzoek (Z-meting)
- ontwikkelrichting

Wat u verder nog moet weten...

 • De training is mede gebaseerd op de ervaringen die Paul Bambrick Santoyo opdeed in zijn werk als directeur van North Star Academies in Newark, New Jersey. Hij onderzocht welke vorm van leiderschap leidt tot effectief onderwijs waarin geweldig lesgeven leidt tot excellent leren. Hij deed dit door schoolleiders te observeren. Zijn vraag was: Waaraan besteden zij hun tijd? Zijn bevinding is dat de gemiddelde directeur minder dan 6% van zijn tijd besteedt aan het direct ondersteunen van de kwaliteit van leraren: observeren, feedbackgesprekken, professionalisering en ontwikkelgesprekken. Bij zeer succesvolle scholen ligt dit percentage vele malen hoger. Paul Bambrick Santoyo komt uit dezelfde praktijk als Doug Lemov, die het boek Teach Like a Champion schreef.
 • Voor schoolleiders uit het special (basis)onderwijs is er een aparte training.
 • Uiteraard is het ook mogelijk om deze cursus bij u op locatie te laten verzorgen op offertebasis.

Schoolleidersregister po
Lead Like a Champion is gecertificeerd als formeel aanbod bij de deelthema’s ‘Professionele Leergemeenschap’ en ‘Onderzoeksmatig werken’ uit het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’.
Inschrijfformulier
Data, plaatsen en tijden schooljaar 2017-2018
S7041A  Den Haag:  6 oktober, 17 november 2017, 19 januari, 9 maart, 20 april, 1 juni 2018 van 9.00-12.30 uur. Persoonlijk gesprek (PKO) van 1 uur op 30 oktober, 31 oktober en/of 3 november 2017.
S7041B Rotterdam: 6 oktober, 17 november 2017, 19 januari, 9 maart, 20 april, 1 juni 2018 van 9.00-12.30 uur. Persoonlijk gesprek (PKO) van 1 uur op 30 oktober, 31 oktober en/of 3 november 2017.
VOL! S7041C Utrecht:  31 oktober, 12 december 2017, 6 februari, 27 maart, 15 mei, 26 juni 2018 van 13.00-16.30 uur. Persoonlijk gesprek (PKO) van 1 uur op 22 november, 29 november, 30 november, 1 december en/of 8 december 2017.  VOL!
S7041E Zwolle: 1 februari, 22 maart, 17 mei, 28 juni, 27 september, 15 november 2018 van 13.00-16.30 uur. Persoonlijk gesprek (PKO) van 1 uur op 6, 12, 13, 14 en/of 19 maart 2018.
S7041F Amsterdam: VOL!

Kosten
€ 1.995,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimaal aantal deelnemers is 9, maximum is 18

Inhoudelijke informatie
Carla Versteeg
c.versteeg@cedgroep.nl 

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599