sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Kids' Skills

Kids' Skills is een praktische, oplossingsgerichte en leuke methode om het gedrag van kinderen positief te beïnvloeden. De methode focust níét op problemen (en op het corrigeren ervan). Wél richt ze zich op het aanleren van de gewenste vaardigheden.

Actief betrokken
Bij het aanleren van de gewenste vaardigheden zijn kinderen zelf heel actief betrokken. Zij leren bijvoorbeeld spelenderwijs om problemen binnen de groep op te lossen. Andere kinderen fungeren daarbij als supporter.

Individu en groep
U kunt Kids’ Skills gebruiken voor individuele kinderen en de totale groep.
De methode sluit goed aan bij een aantal schoolbrede programma’s op sociaal-emotioneel gebied, zoals De Vreedzame School, Leefstijl, Kinderen en hun sociale talenten.

Begeleiding
De CED-Groep begeleidt teams bij de invoering van Kids’ Skills. Daarvoor zijn drie teambijeenkomsten nodig. In de eerste teambijeenkomst gaan we in op de principes van de methode. In de andere bijeenkomsten staan de ervaringen van de leerkrachten centraal. Deze praktijkgerelateerde bijeenkomsten zijn belangrijk voor een goede borging van de werkwijze.

Resultaat
Kids' Skills:
•maakt kinderen emotioneel sterker
•geeft leerkrachten energie
•biedt ouders de kans om trots te zijn op hun kind.
•Teams die Kids’ Skills gebruiken, waarderen het programma. Het speelt een structurele rol in het betrekken van kinderen bij het verbeteren van hun eigen gedrag.

Informatie
Wilt u meer weten over Kids’ Skills? Neem contact op met Hanke Geurts, h.geurts@cedgroep.nl

   

Direct contact

Hanke Geurts
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599