sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Ondersteuning ib'er

Ondersteuning ib’er door middel van:

 • Collegiale consultatie
 • Intervisie
 • Sparren

Wij bieden hulp bij:

 • OPP en leerlijnen
 • Het werken met groepsplannen: opstellen, uitvoeren, evalueren 
 • Zorgarrangementen mbt leren, werkhouding, gedrag.
 • IGDI-model (Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie)
 • Werken met groeidocument
 • Onderwijsbehoeften specifieke leerlingen (ASS, ADHD, hechting, spraaktaalproblemen, dyslexie, dyscalculie, etc.)
 • Opstellen zorgplan/schoolontwikkelingsplan
 • Beleid ten aanzien van de zorg
 • Protocollen
 • Ondersteuning bij moeilijke gesprekken

Wij werken handelingsgericht, opbrengstgericht en oplossingsgericht. Door onze brede kennis en inzetbaarheid zorgen wij voor effectieve ondersteuning van de ib’er. 

Meer informatie
Neem contact op met Eke Blijham, e.blijham@cedgroep.nl

 

 

 

Direct contact

Eke Blijham
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599