sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

WAWW

Werken Aan Wat Werkt (WWAW) is een methodiek die de sfeer in een klas verbetert en en het gedrag van kinderen verbetert. De methodiek is gebaseerd op de concepten van oplossingsgericht werken. In de Verenigde Staten voerden Lee Shilts en wijlen Insoo Kim Berg de eerste experimenten uit. Berg is één van de grondlegsters van de oplossingsgerichte methodiek.

Doelen
Bij deze aanpak ligt de focus op het uitvergroten van de dingen die wél goed gaan in een klas. De kinderen worden zich bewust van hetgeen zij doen op die momenten en ze worden gestimuleerd om er samen voor te zorgen dat die momenten vaker voorkomen. De WAWW-methode stimuleert de leerkracht om samen met het kind zichtbare, meetbare en positief gestelde doelen na te streven, samen ideeën te bedenken voor oplossingen, te zoeken naar kleine successen en daarop voort te bouwen. De ervaring leert dat op het moment dat kinderen zelf haalbare doelen stellen, zij gemotiveerder zijn om hieraan te werken.

Observatie
Een WAWW-traject begint voor de klas meestal met een observatie. Na afloop worden de kinderen gecomplimenteerd met mooie momenten waarbij het waarneembare gedrag gedetailleerd wordt benoemd. De ‘schaalvraag’ is behulpzaam om helder te houden welk gedrag zichtbaar is als het beter gaat en om vooruitgang concreet te maken. Op een schaal van 0 tot 10 wordt ingeschaald waar de kinderen nu staan en wat er nodig is om een stapje hoger te komen. Succesmomenten worden tot in detail besproken en kunnen worden uitgebouwd. Gedurende het proces vinden er ook coachinggesprekken met de leerkracht plaats.

Op dit moment werken diverse scholen met deze aanpak. De methodiek blijkt zeer eigen en originele oplossingen te genereren.

“Met behulp van de WAWW-methodiek, begeleid door De CED-Groep, lukte het me om het op meerdere fronten weer beter te laten gaan in de klas en om mijn werkplezier te vergroten.”
Leerkracht groep 3.

 

 

 

Direct contact

Eke Blijham
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599