sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Diagnostiek

Zit uw kind niet lekker in zijn vel? Wij kunnen de problemen in kaart brengen en adviseren u graag!

 • Algemene informatie

  Soms ervaart een leerling sociaal-emotionele problemen of dreigt uit te vallen in de onderwijssituatie. Met handelingsgerichte diagnostiek kan worden verhelderd wat de aard is van het opvallende gedrag en welke aanpak van de kant van de school h...

  Lees meer

  Leerproblemen

  Kinderen in de basisschoolleeftijd, van 4-12 jaar, kunnen moeilijkheden of problemen ervaren bij het leren. De leerproblemen kunnen naar voren komen bij één of meer schoolvakken zoals rekenen, technisch of begrijpend lezen en/of sp...

  Lees meer
 • Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen

  Sommige kinderen ontwikkelen zich anders dan leeftijdgenoten. Dit kan mogelijk veroorzaakt worden door een ontwikkelingsstoornis. Hierdoor zal een kind gedrag laten zien waardoor het onderwijs leerproces wordt belemmerd.

  Lees meer

  Hoogbegaafdheid

    Hoogbegaafde kinderen zijn kinderen die beschikken over een hoge intelligentie, zijn geïnteresseerd in leren en ontdekken en beschikken over een hoge mate van creativiteit. Wanneer hoogbegaafde of zeer intelligentie kinderen niet ge...

  Lees meer
 • Ontwikkelingsproblemen kleuters

  Ontwikkelingsproblemen van kinderen op latere leeftijd zijn vaak al zichtbaar tijdens de kleuterperiode. Om te kunnen leren is een evenwichtige ontwikkeling op de gebieden van onder andere intelligentie, taal, gedrag, geheugen en concentratie va...

  Lees meer

  Onderzoek executieve functies

  Executieve functies zijn denkprocessen die een grote rol spelen bij het plannen van acties, het doelgericht oplossen van een probleem, het sociaal functioneren en voor verschillende schoolse vaardigheden. Problemen met executieve functies komen ...

  Lees meer
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599