sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Intelligentie-onderzoek

Heeft uw kind problemen met het leren lezen, spellen of rekenen? Presteert uw kind op school minder goed dan verwacht? Of is uw kind juist een heel snelle leerling en heeft u de indruk dat uw kind zich op school verveelt? In dit soort gevallen kan een intelligentieonderzoek zinvol zijn.

Onderzoek
Voorafgaand aan het onderzoek vindt een intakegesprek met de ouder(s) plaats. Direct daarna gaat onze medewerker uw kind onderzoeken. Het onderzoek duurt ongeveer een dagdeel. Na afloop van het onderzoek maken wij een afspraak met u om de onderzoeksresultaten mondeling toe te lichten. Na dat gesprek sturen wij u ook een schriftelijk verslag van de resultaten toe.

Kosten
De kosten van dit onderzoek bedragen € 896,-.
Het intelligentieonderzoek valt binnen de categorie ‘psychologisch onderzoek’. Zorgverzekeraars vergoeden soms (een deel van) de kosten. Uw eigen zorgverzekeraar kan u informeren over de vergoedingsmogelijkheden.

Aanmelden
Als u besluit om een intelligentieonderzoek te laten uitvoeren bij uw kind, gebruikt u hiervoor het aanmeldingsformulier .
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u van ons een schriftelijke prijsopgave. Als u die heeft getekend, plannen wij het onderzoek in.

Informatie
Heeft u vragen over het intelligentieonderzoek? Neem contact op met Pauline Tonkes, p.tonkes@cedgroep.nl of 0346 219 777.

 

Direct contact

Pauline Tonkes
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599