sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op vragen die op dit moment veel worden gesteld aan de CED-Groep. Vragen die niet in de onderstaande lijst voorkomen kunt u stellen aan de CED-Groep via het contactformulier

 • Hoe kan ik mijn kind het beste voorbereiden op de test?

  Uw kind kan niet oefenen voor de test. Alle onderdelen worden goed uitgelegd aan uw kind voordat hij/zij de echte test maakt.
  Verder is het belangrijk dat uw kind de avond voor de test op tijd naar bed gaat en in de ochtend ontbijt zodat de omstandigheden optimaal zijn.

 • Waar kan ik oefeningen vinden voor mijn kind?

  Op internet zijn allerlei intelligentie test onderdelen te vinden maar het is niet verstandig om dit met uw kind te oefenen omdat de test toch altijd anders is. Er worden altijd voorbeelden aan uw kind gegeven bij de uitleg van de test waarna de echte test pas start.

 • Hoe lang duurt het onderzoek?

  De tijdsduur hangt af van de onderzoeksvraag. Als er alleen intelligentie onderzoek gedaan moet worden, moet u rekenen op ruim twee uur maar meestal zullen er ook vragenlijsten ingevuld moeten worden, uw kind kan gevraagd worden om te tekenen en er zal een gesprekje met uw kind gevoerd worden. De meeste onderzoeken duren een hele ochtend. Uw kind krijgt altijd een pauze en kan dan even iets eten en drinken.

 • Moet ik als ouder in de buurt zijn tijdens het onderzoek?

  U brengt uw kind in principe gewoon naar school zoals altijd. Indien het onderzoek op een andere locatie plaatsvindt, zult u gevraagd worden uw kind daar naar toe te brengen en op te halen. Dit zal altijd in overleg gebeuren met u. U blijft niet bij de test.

 • Hoe lang duurt het voordat we uitslag krijgen van het onderzoek?

  Dit hangt af van een aantal zaken. De onderzoeker zal vragenlijsten uitzetten bij u en de leerkracht van uw kind. Pas als alle vragenlijsten terug zijn, kan de onderzoeker deze uitwerken. Meestal zal bij de intake of op de onderzoeksdag een afspraak met u gepland worden. We streven ernaar deze gesprekken binnen 3 weken na de onderzoeksdatum te laten plaatsvinden.

 • Wie zitten er bij het adviesgesprek?

  Het verslag van het onderzoek wordt altijd in eerste instantie met u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger van het kind besproken. Pas hierna is het mogelijk om het verslag met de leerkracht of intern begeleider van de school te bespreken met toestemming van de ouders of wettelijke verzorger.

 • Waar vind ik aanvullende informatie over de verschillende tests?

  Onder het kopje Ouders > Onderzoek op deze website vindt u een beschrijving van de meest gebruikte onderzoeksmiddelen.

 • Kan ik als ouder zelf een onderzoek aanvragen of loopt het via de school?

  Zowel een school als de ouders of voogd kunnen een onderzoek aanvragen. Indien een school onderzoek wil laten doen, zullen zij de aanmelding regelen maar hiertoe is wel altijd schriftelijke toestemming van beide ouders nodig. Een school kan dus nooit zonder overleg met u als ouders onderzoek laten uitvoeren! Voor de vorm van het onderzoek is er geen verschil tussen een particulier onderzoek of  een onderzoek via school. Het verschil zit in de betaling. Bij een particulier aangevraagd onderzoek zult u, als ouders, de rekening krijgen voor het onderzoek en deze moet u ook zelf betalen.
  In geval van een dyslexie-onderzoek is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de gemaakte kosten te declareren via uw ziektekostenverzekering. Lees meer hierover op onze website Dyslexie. U kunt het beste (ook) zelf informatie hierover inwinnen bij uw ziektekostenverzekering.

 • Wat zijn de kosten?

  Bij een particulier aangevraagd onderzoek zult u, als ouders, de rekening krijgen voor het onderzoek en deze moet u in de meeste gevallen zelf betalen. Kijk bij de verschillende onderzoeken wat de kosten voor u zijn.

  In geval van een dyslexie-onderzoek is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de gemaakte kosten te declareren via uw ziektekostenverzekering. Lees meer hierover op onze website Dyslexie.

  Tip over wel/geen vergoeding onderzoeken: neem altijd ook zelf contact op met uw ziektekostenverzekeraar!

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599