sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Algemene informatie

De ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ib-ers verschillen enorm. Onze leerlingbegeleider sluit aan op de vraag van déze leerkracht in déze groep en op de vraag van déze ib-er op déze school. Voor iedere vraag wordt naar een passende interventie gezocht. Denk aan:
• Ib-overleg
• Consultatieve leerlingbegeleiding (CLB)
• Voorzitten of bijwonen van schoolondersteuningsteam, HIA’s, groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen
• Ondersteunen van IB-er en/of leerkracht bij het opstellen van OPP’s en bij het opstellen van groepsplannen
• Observatie in de groepen
• Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD)
• Onderzoek gericht op diagnoses (o.a. ADHD, dyscalculie, autisme)

Leerlingbegeleiding breed
Leerlingbegeleiding van de CED-Groep weet als geen ander de relatie te leggen tussen de ondersteuning van de individuele leerling met de ontwikkelingen in de groep en met de ontwikkelingen van uw school als geheel. Sommige activiteiten zullen door uw vaste leerlingbegeleider worden uitgevoerd. Andere vragen zullen in goed overleg met u door een collega van de CED-Groep worden opgepakt. Zodat u zich altijd gegarandeerd weet van de hoogste kwaliteit.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanke Geurts, h.geurts@cedgroep.nl

   

Direct contact

Hanke Geurts
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599