sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

NieuwsbegripcursussenIndividuele cursussen:


Basisonderwijs
S2181 Werken met Nieuwsbegrip in het basisonderwijs
S2187 Werken met Nieuwsbegrip en Woordenschat, bao
S2190 Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep, bao
S2184 Werken met Nieuwsbegrip met nieuwkomers po/so
S2194 Nieuwsbegrip: De leerkracht als rolmodel, bao 

Speciaal onderwijs
S2182 Werken met Nieuwsbegrip in het speciaal onderwijs

Logopedisten en remedial teachers
S2180 Werken met Nieuwsbegrip op individuele basisVoor het hele team:

Basisonderwijs
S2198 Nieuwsbegrip en Teach Like a Champion 
S2177 Starten met Nieuwsbegrip Schrijven
S3070 Aan de slag met Nieuwsrekenen bao 
S2300 Aan de slag met Newswise bao

ISK
S2185 Werken met Nieuwsbegrip in de ISK

Speciaal onderwijs
S2302 Aan de slag met Newswise (v)s(b)o

Voortgezet onderwijs 
S2183 Werken met Nieuwsbegrip in vo  
S2196 Nieuwsbegrip: De docent als rolmodel vo  
S2189 Werken met Nieuwsbegrip en Woordenschat vo  
S2192 Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep in vo  
S2178 Starten met Nieuwsbegrip Schrijven vo   
S3072 Aan de slag met Nieuwsrekenen in het vo  
S2304 Aan de slag met Newswise vo

Middelbaar beroepsonderwijs
S2186 Werken met Nieuwsbegrip in mbo 
S2197 Nieuwsbegrip: De docent als rolmodel mbo 
S2189 Werken met Nieuwsbegrip en Woordenschat mbo  
S2193 Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep in het mbo 
S2170  Begrijpend lezen met Vakbegrip in het vmbo
S2172  Begrijpend lezen met Vakbegrip voor het mbo
S2306 Aan de slag met Newswise mbo


Nieuwsbegrip wordt ook in de volgende cursussen behandeld:


S7212 Teach Like a Champion vo   

Voor informatie over teamtraningen Nieuwsbegrip kijkt u op www.nieuwsbegrip.nl/trainingen-cursussen bij Masterclasses.

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599