sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Extra leertijd

Schoolbesturen, gemeenten en landelijke overheid zijn met elkaar in diverse convenanten overeengekomen dat er de komende jaren extra geïnvesteerd zal worden in het effectiever benutten en uitbreiden van de leertijd. Dit beleid komt tot uiting in kwaliteitsimpulsen voor VVE, schakelklassen, zomerscholen en ouderbetrokkenheid. De CED-Groep ondersteunt lopende projecten en nieuwe initiatieven met innovatieve producten en diensten.

 
 • Expertise

  Wij hebben verstand van onderwijs en we hebben verstand van kinderen. Vanuit die combinatie maken we leerlijnen, lespakketten, leerlingvolg-instrumen ...

  Lees meer

 • VVE-projecten

  In het hele land wordt momenteel fors geïnvesteerd in een kwaliteitsslag voor de VVE. Deze investeringen beogen met name kinderen met een risico op e ...

  Lees meer

 • Zomerscholen en schakelklassen

  Steeds meer gemeenten en schoolbesturen richten speciale voorzieningen in om extra leertijd te bieden aan leerlingen in achterstandssituaties. Van gr ...

  Lees meer

 • Ouderbetrokkenheid

  Ouders ondersteunen met materialen en trainingen waarmee zij de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Dat ziet de CED-Groep als speciale opdra ...

  Lees meer

 • (Jong)volwassenen

  Ook voor (jong)volwassenen biedt de CED-Groep oplossingen.

  Lees meer

 • Meewerken aan pilot?

  Wij ontwikkelen al onze producten in de praktijk. Dit betekent dat wij vaak op zoek zijn naar voorschoolse instellingen en scholen die aan een pilot ...

  Lees meer

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599