sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

My-Mate

De CED-Groep en de ASVZ ontwikkelden My-Mate , een app en een website die jongeren en volwassenen praktisch kan ondersteunen in het dagelijks leven.

Wat was de aanleiding?
Per 1 januari 2015 valt de extramurale begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking niet langer onder de AWBZ, maar onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Vanaf dan zijn gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding van alle thuiswonende mensen met een beperking die extramurale begeleiding nodig hebben. Gemeenten zoeken daarom naar manieren om mensen (langer) zelfstandig te laten wonen, waarbij ze zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven behouden of versterken.

My-Mate scherm

App en website
My-Mate bestaat uit een app en een website. In de app staan stappenplannen die de gebruiker kan toepassen in dagelijkse situaties, zoals het omgaan met geld, boodschappen doen, contact leggen en structureren. Er zijn voorbewerkte (algemene) stappenplannen. Daarnaast kunnen deze stappenplannen ‘op maat’ bewerkt worden tot een plan dat past in de situatie van de betrokkene. Of de gebruiker maakt een heel nieuw eigen stappenplan met mijn stappenplannen. Ter ondersteuning van de stappenplannen is er een agenda en een kasboek beschikbaar.
De gebruikers – volwassen verstandelijk beperkten - kunnen tijdens het gebruik van de app en de website een beroep doen op een ondersteuner.

My-Mate werd ontwikkeld na een pilot uit binnen het project Innovatieve begeleiding 2013 van de Gemeente RotterdamFonds NutsOhra leverde steun aan deze pilot.
Op 27 februari 2014 vond in Rotterdamde lancering van My-Mate plaats .

Meer informatie?
Neem contact op met Annelies Asberg (projectleider My-Mate): anneliesasberg@gmail.com.


  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599