sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Boek Samen vooruit

Ook voor jonge kinderen in de VVE geldt dat de betrokkenheid van ouders een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van hun kind. Hoe kunt u als VVE-locatie op een planmatige manier de ouderbetrokkenheid en samenwerking met ouders vergroten?

Boek Samen vooruit
In het boek 'Samen vooruit: samenwerken met ouders van jonge kinderen in de VVE'  leest u hoe u planmatig aan de slag kunt met het opstellen en uitvoeren van een gedegen beleid op ouderbetrokkenheid. U vindt in dit boek handvatten om een visie te vormen, achtergrondinformatie om een richting te kiezen en ideeën om het beleid uit te voeren.
Het boek is te koop in onze webwinkel

Download
Download Vista, de werkvorm waarmee u samen met het team een eerste stap kunt maken richting een visie op ouderbetrokkenheid.

Artikelen
Download artikel 'Samenwerken met ouders van jonge kinderen in de vve' - Uit: Bestuur Beleid Management en Pedagogiek in het kindcentrum, september/oktober 2016.

Training en begeleiding in de VVE
Wilt u aan de slag met het vergroten van ouderbetrokkenheid op uw locatie? De CED-Groep biedt ook een training en begeleidingstraject. Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Gladys Nede: g.nede@cedgroep.nl.

Direct contact

Gladys Nede

Webwinkel

Webwinkel

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599