sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

VVE-projecten

In het hele land wordt momenteel fors geïnvesteerd in een kwaliteitsslag voor de VVE. Deze investeringen beogen met name kinderen met een risico op een taalachterstand een zo goed mogelijke start te geven op de basisschool. De CED-Groep ondersteunt dit beleid met diverse projecten, zowel ten behoeve van de professionals als ten behoeve van opvang en educatie aan deze (heel) jonge kinderen.

 
 • Trainingen pedagogisch werkers

  Taaltraining Een goede beheersing van de Nederlandse taal speelt een cruciale rol bij de uitvoering van VVE-programma’s. Het taalniveau van p ...

  Lees meer

 • FF Taal Leren

  Met FF Taal Leren kunnen pedagogisch medewerkers in de kinderopvang werken aan hun taalvaardigheid. De online methode brengt deze medewerkers naar ni ...

  Lees meer

 • VVE-monitor

  Voor verschillende gemeenten in Nederland voeren wij de VVE-monitor uit. Zij krijgen hiermee antwoord op de meest relevante beleidsvragen, bijvoorbee ...

  Lees meer

 • Literatuurstudie Vversterk

  In opdracht van Sardes hebben wij een literatuurstudie verricht in het kader van Vversterk naar ‘kwaliteit en context van professionalisering in de V ...

  Lees meer

 • Ouderbetrokkenheid in de vve

  Hoe kunt u als VVE-locatie op een planmatige manier de ouderbetrokkenheid en samenwerking met ouders vergroten? Ook voor jonge kinderen in de VVE gel ...

  Lees meer

Direct contact

Mireille David

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599