sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

FF Taal Leren

Met FF Taal Leren kunnen pedagogisch medewerkers in de kinderopvang werken aan hun taalvaardigheid. De online methode brengt deze medewerkers naar niveau 3F.

Overal en altijd
De blended learning methode van FF Taal Leren maakt plaats- en tijdsonafhankelijk leren mogelijk: pedagogisch medewerkers kunnen wanneer zij willen, waar zij willen met hun eigen digitale modules aan de slag. Daarnaast is er gelegenheid voor real life contact met coach en andere deelnemers.

Waarom FF Taal Leren?
De overheid heeft met alle gemeenten, vanaf 2017 óók met de kleinere gemeenten, afspraken gemaakt over het taalniveau van pedagogisch medewerkers in VVE-instellingen. In de G37 zijn grote groepen pedagogisch medewerkers inmiddels geschoold, maar nog altijd zijn er pm’ers die de 3F-norm nog niet hebben gehaald. In situaties waar het om kleine aantallen medewerkers gaat , bijvoorbeeld in kleine gemeenten is FF Taal leren een uitkomst. Pedagogisch medewerkers kunnen plaats- en tijdonafhankelijk met deze methode werken. Aan het online oefenen worden taalpraktijkdagen gekoppeld. Er is dus sprake van blended learning: online en face-to-face.

Expertise en samenwerking
FF Taal Leren is een samenwerking tussen de CED-Groep, Sardes en IT-Workz. De partners bundelen binnen dit project hun innovatieve kracht en expertise op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie en taal.

Download de folder FF Taal Leren


Direct contact

Gladys Nede

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599