sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Trainingen pedagogisch werkers

Taaltraining
Een goede beheersing van de Nederlandse taal speelt een cruciale rol bij de uitvoering van VVE-programma’s. Het taalniveau van pedagogisch werkers is vaak niet toereikend, zo blijkt uit onderzoek. In opdracht van de gemeente Rotterdam ontwikkelden wij een training in mondelinge en schriftelijke taal voor ruim 150 pedagogisch werkers. Resultaat: enthousiaste cursisten omdat niet alleen hun eigen taalvaardigheid omhoog gaat, maar ook omdat zij beter in staat zijn tot taalstimulering bij jonge kinderen. 

FF Taal Leren
In het voorjaar van 2013 is bij de CED-Groep een digitale variant van deze training afgerond. FF Taal Leren is een digitale leeromgeving waarin pedagogisch medewerkers kunnen werken aan hun vaardigheid in lezen, luisteren, spreken (niveau 3F) en schrijven (niveau 2F). In FF Taal Leren werken pedagogisch medewerkers niet alleen online, maar volgen ze ook face-to-face bijeenkomsten zodat er sprake is van blended learning.
Lees meer over FF Taal Leren.

Opbrengstgericht werken met jonge kinderen
Hoe geef je opbrengstgericht werken met jonge kinderen handen en voeten? Deze vraag leeft bij instellingen en beleidsmakers. Momenteel ontwikkelen wij een doorgaande lijn voor opbrengstgericht werken in de startgroepen en de voorschoolse periode. Het ontwikkelingsniveau en de leeropbrengsten van de kinderen zijn leidend voor verbetertrajecten op groeps- en instellingsniveau. Pedagogisch werkers en leerkrachten krijgen vanuit dit project een training in opbrengstgericht werken en concrete handreikingen voor dagelijks gebruik in de startgroep en de voorschoolse setting.

Basistraining VVE
Op verzoek van de Gemeente Amsterdam ontwikkelt de CED-groep een basistraining VVE. Dit project wordt uitgevoerd samen met Cito, NJI en de Activiteit.

Kijk op www.viervve.nl voor meer informatie over deze training.

Direct contact

Antonie Slijderink

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599