sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Actuele onderzoeksprojecten

Wij voeren op dit moment de volgende onderzoeksprojecten uit:

 
 • Tel mee met Taal

  Naar optimaal samenspel van vrijwilligers en beroepskrachten in het terugdringen van laaggeletterdheid! Het onderzoek is uitgevoerd door de CED-Groe ...

  Lees meer

 • Langetermijnevaluatie passend onderwijs

  In opdracht van Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) Een multidisciplinair onderzoeksteam onder leiding van drs. Guuske Ledoux (Kohnstamm ...

  Lees meer

 • VVE monitor

  Opdrachtgever: diverse gemeentes De CED-Groep heeft ruime ervaring met het uitvoeren van VVE-monitors voor gemeentes. In een VVE-monitorrapport kr ...

  Lees meer

 • De CED Groep en de innovaties in het MBO

  Het Middelbaar Beroepsonderwijs staat terecht in het centrum van de nationale belangstelling. Dit onderwijs wordt gezien als de aandrijfas van onze e ...

  Lees meer

 • Meer doen met toetsresultaten

  In deze tijd van datagestuurd en opbrengstgericht werken wordt er van de scholen gevraagd nog meer te doen met hun toetsresultaten. De Toetsservice v ...

  Lees meer

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599