sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

De CED Groep en de innovaties in het MBO

Het Middelbaar Beroepsonderwijs staat terecht in het centrum van de nationale belangstelling. Dit onderwijs wordt gezien als de aandrijfas van onze economische ontwikkeling. Er is de laatste jaren veel veranderd en verbeterd en ook in de komende jaren zal het MBO de meest dynamische sector in ons onderwijsbestel zijn. De CED-groep adviseert, traint en coacht al geruime tijd professionals in het MBO. Maar het CED heeft nu ook instrumenten en kennis in huis om te werken aan het beleid van MBO scholen. Het gaat dan om kwaliteitsverbetering en om het borgen van goede studiekeuzes van studenten om het voorkomen van schooluitval en om het verbeteren van de doorstroming naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Voor de CED-Groep is daarbij het begrip ‘vakmanschap’ een kernbegrip. Het werken aan vakmanschap is motiverend voor de studenten en docenten en geeft sturing aan het beleid van de scholen. De CED-Groep kan daarbij een unieke bijdrage leveren door de inzet van de visuele identificatie methode. Met behulp van deze methode kunnen de wensen, opinies, kritische opmerkingen en dromen van de studenten worden ontsloten. Zo krijgen docenten en management wetenschappelijk onderbouwd inzicht in wat er leeft bij de studenten. Met dit inzicht kan het beleid beter worden gericht en verfijnd.
CED werkt graag samen met MBO scholen aan de uitdagingen voor de komende jaren.

Meer informatie

Neem contact op met José van der Hoeven, j.vanderhoeven@cedgroep.nl

 

Direct contact

Jose van der Hoeven

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599