sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Langetermijnevaluatie passend onderwijs

In opdracht van Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Een multidisciplinair onderzoeksteam onder leiding van drs. Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut, UvA) is sinds mei 2015 gestart met de Langetermijnevaluatie passend onderwijs. Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Na een lange voorbereidingsperiode gaan nu daadwerkelijke veranderingen van start in de organisatie van onderwijs voor leerlingen die extra steun nodig hebben. Een integrale evaluatie is opgezet om beleid en praktijk van informatie te voorzien over implementatie en effecten.

De uitvoering ligt in handen van een consortium van acht samenwerkende onderzoeksinstituten: Kohnstamm Instituut, ITS, Oberon, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, Windesheim/NCOJ, Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt en de CED-Groep.

Het onderzoek loopt van mei 2015 tot eind 2020.

Website gelanceerd over Evaluatie Passend onderwijs 
De meerjarige evaluatie van Passend onderwijs is vanaf nu te volgen via de website www.evaluatiepassendonderwijs.nl. Hier geven de onderzoekers informatie over de verschillende deelonderzoeken en worden de uitkomsten gedeeld met iedereen die daarin interesse heeft. 

Meer informatie
Neem contact op met José van der Hoeven, j.vanderhoeven@cedgroep.nl
Lees meer over het onderzoek

Direct contact

Jose van der Hoeven

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599