sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Meer doen met toetsresultaten

In deze tijd van datagestuurd en opbrengstgericht werken wordt er van de scholen gevraagd nog meer te doen met hun toetsresultaten. De Toetsservice van de CED-Groep kan daar bij helpen. Met een vernieuwd en uitgebreid aanbod aan producten en diensten en een maatwerk benadering, eigen aan de CED-Groep, vormt de Toetsservice een goede aanvulling op het eigen digitaal leerlingvolgsysteem van uw school. De Toetsservice is gespecialiseerd in het geautomatiseerd verwerken en analyseren van toetsresultaten en het maken van heldere en overzichtelijke rapportages.
De Toetsservice beschikt over jarenlange ervaring met grootscheepse dataverzameling, daardoor hebben wij specialistische kennis en vaardigheden in huis: gegevens uit verschillende digitale leerlingvolgsystemen en diverse bestandsformaten kunnen worden ingelezen; gegevens kunnen in elke gewenste volgorde en in diverse formaten opgeleverd worden. Dit maakt ons tot een waardevolle partner voor universiteiten, samenwerkingsverbanden, gemeenten en andere organisaties die onderzoek doen op basis van toetsresultaten.

Meer informatie
Neem contact op met Ellen Lacor, e.lacor@cedgroep.nl
Zie ook www.toetsservice.nl
Factsheet: Toetsservice – ook voor het verzamelen van uw data (pdf)Direct contact

Ellen Lacor

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599