sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Beter schrijven in het basisonderwijs

Opdrachtgever: NWO-PROO

In het kader van een research & development opdracht van NWO-PROO voeren wij onderzoek uit naar het effect van een methode voor inhoudelijk schrijfonderwijs, gekoppeld aan Nieuwsbegrip (een methode voor begrijpend lezen, zie www.nieuwsbegrip.nl). Het onderzoek richt zich op het primair onderwijs en wordt uitgevoerd in groep 6 en 7. Er wordt ook bekeken of het trainen van leerkrachten een extra effect heeft. De CED-Groep en de Universiteit van Amsterdam werken in dit onderzoek samen.
Looptijd onderzoek: maart 2012 - 2017.

Meer informatie
Neem contact op met Saskia Rietdijk, s.rietdijk@cedgroep.nl

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599