sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Doorstroom in de groene beroepskolom

In opdracht van Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

De doorstroom van groen vmbo naar groen mbo is laag in vergelijking met de doorstroom in andere sectoren, terwijl de groene sector grote behoefte heeft aan goed geschoolde medewerkers. Het groene onderwijs probeert daarom op diverse manieren de doorstroom te versterken. Op basis van eigen vragen rond dit thema startten bij drie groene scholen onderzoekspilots: Prinsentuin College, Clusius en Groenhorst Ede. De pilots hebben inzicht gegeven in het antwoord op de vraag welke beleidskeuzes en interventies in de schoolpraktijk bijdragen aan een versterking van de doorstroom in de groene beroepskolom in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin.

Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit KPC-groep, Strix Aluco, UvA, CPS en CED-Groep en onderzoekers bij de verschillende onderwijsinstellingen.

Er zijn verschillende aanbevelingen uit het onderzoek voortgekomen die interessant zijn voor leraren. Het is aan te raden veel lessen te geven binnen de context waarin zowel door vmbo- als mbo-leerlingen wordt gewerkt. Het onderzoeken en gebruikmaken van de mogelijkheden van dergelijke initiatieven vergt tijd en moet groeien. Daarnaast blijkt het vakoverstijgend vormgeven van onderwijs nut te hebben. Verbreding van het programma kan worden georganiseerd door samenwerking met andere vmbo scholen in de regio.

Download de eindrapportage

Meer informatie
Neem contact op met Els Rietveld, e.rietveld@cedgroep.nl

Direct contact

Els Rietveld

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599