sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Inventarisatie en analyse beleidsadviezen

Inventariseren en analyseren van Nederlandse beleidsadviezen ten behoeve van versterking van het onderwijs in en van het Nederlands

in opdracht van Taalunie

De Taalunie werkt aan een overkoepelend advies/visie over onderwijs in en van het Nederlands in de 21ste eeuw. Eén van de ondersteunende activiteiten voor dit advies/deze visie bestaat uit een inventarisatie en analyse van beleidsadviezen en aanbevelingen, die relevant zijn voor of betrekking hebben op taalbeleid en taal(vaardigheids)onderwijs Nederlands (taalstimulering bij VVE) in de 21ste eeuw.

De inventarisatie en analyse van Vlaamse beleidsadviezen wordt uitgevoerd door KU Leuven, de inventarisatie en analyse van Nederlandse beleidsadviezen wordt uitgevoerd door de CED-Groep.

Het onderzoek loopt van maart 2016 tot juli 2016.

Meer informatie
Neem contact op met José van der Hoeven, j.vanderhoeven@cedgroep.nl

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599