sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Kwaliteit en effect van vier Rotterdamse vakantiescholen

Opdrachtgever: Programmabureau Beter Presteren
In samenwerking met Kenniswerkplaats Rotterdams Talent

In samenwerking met KWP Rotterdams Talent hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit en effecten van vier Rotterdamse vakantiescholen in het primaire onderwijs. Om meer inzicht te krijgen in de contextfactoren (breedte) die een rol spelen en wat de werkzame bestanddelen (diepte) op vakantiescholen zijn, is de KWP dit jaar veel preciezer gaan kijken naar wat er gedaan wordt en wat het effect daarvan is.
Het blijkt dat de vakantieschool een positieve uitwerking heeft op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en lijkt ook een goede uitwerking te hebben op gewenst gedrag in de omgang met andere kinderen en in het samenwerken aan een activiteit.
Van een tweetal scholen zijn de Cito-toetsgegevens van de eindmeting juni 2013 en de middenmeting februari 2014 op itemniveau met elkaar vergeleken. De uitkomsten laten zien dat leerlingen die de vakantieschool gevolgd hebben vaker positief scoren op de onderdelen woordenschat en spelling.

Meer informatie
Neem contact op met José van der Hoeven, j.vanderhoeven@cedgroep.nl
Onderzoeksrapport: Kwaliteit en effect van vier Rotterdamse vakantiescholen 2013 (pdf)

Direct contact

Jose van der Hoeven

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599