sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leerwinst en Toegevoegde waarde

Opdrachtgever: Ministerie van OCW

In opdracht van het ministerie van OCW heeft de Toetsservice data verzameld en databestanden gemaakt voor de pilots Leerwinst en Toegevoegde Waarde. Van april 2012 tot en met september 2013 heeft de Toetsservice in 6 rondes de toetsresultaten (zowel historische als actuele) en leerlinggegevens verzameld van de 47 deelnemende scholen/locaties. Deze data zijn bewerkt en in databestanden gezet, waarmee vervolgens de onderzoekers van Cito, GION en Universiteit Twente hun leerwinst- en toegevoegde waardemodellen hebben ontwikkeld.
Looptijd van het onderzoek: 2011-2014.

Meer informatie
Ellen Lacor, e.lacor@cedgroep.nl.
Rapport Leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs (pdf)

Direct contact

Ellen Lacor

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599