sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Onderzoek Expertisecentrum Ziek en Onderwijs

Onderzoek Meerwaarde en beleidsimplicaties Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam 
 
De CED-Groep heeft voor het Expertisecentrum een beleidsoriënterend onderzoek verricht. Hiervoor werden po- en vo-scholen (leerkrachten, ib-ers, mentoren en zorgcoördinatoren), samenwerkingsverbanden en leerplichtambtenaren ondervraagd via online-vragenlijsten, telefonische interviews of face-to-face diepte-interviews. Daarnaast werden zowel onderwijsadviesbureaus en Educatieve Voorzieningen met wie in de regio wordt samengewerkt als soortgelijke organisaties in het land bevraagd en werden hun beleidsdocumenten gescreend. Tenslotte zijn er twee SWOT-analysen verricht door de onderwijsadviesbureaus in de eigen regio en door de eigen medewerkers van het Expertisecentrum.
Looptijd van het onderzoek: 2015
 
Meer informatie
Neem contact op met José van der Hoeven, j.vanderhoeven@cedgroep.nl.


Direct contact

Jose van der Hoeven

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599