sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Onderzoek naar het achterstandenbeleid

Onderzoek naar het achterstandenbeleid
Opdrachtgever: Ministerie van OCW

De onderzoeksvraag was welke scenario’s voor bekostiging van het achterstandenbeleid mogelijk zijn en wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende bekostigingswijzen. Daarnaast werd de vraag gesteld welke interventies die scholen uitvoeren bijdragen aan een effectieve bestrijding van achterstanden. Dit alles in internationaal perspectief geplaatst.
Looptijd van het onderzoek: augustus 2012 – maart 2013.

Meer informatie
Neem contact op met José van der Hoeven, j.vanderhoeven@cedgroep.nl.
Onderzoeksrapport: Effectieve interventies voor bestrijding onderwijsachterstanden (pdf)

Direct contact

Jose van der Hoeven

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599