sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Passend Onderwijs

Opdrachtgever: ECPO

De CED-Groep heeft in het voorjaar van 2013 een casestudy uitgevoerd naar de omgang van scholen met het Ontwikkelingsperspectief. De invoering van Passend onderwijs in 2014 eist van scholen dat een ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt opgesteld voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning krijgen/behoeven. Het OPP onderbouwt een haalbaar einddoel (uitstroomniveau) en het is aan de school om een optimale ontwikkeling te bieden.
De vraag was hoe scholen – kort voor de invoering van het Passend onderwijs – omgaan met het OPP en wat hun verwachtingen zijn. Ter beantwoording is in mei/juni 2013 rond twee leerlingen op acht scholen een casestudy uitgevoerd. Deze notitie beschrijft in beknopte vorm de doelstelling, methode en de belangrijkste resultaten. In de laatste paragraaf komen de resultaten van een update, die plaatsvond in mei 2014, aan de orde.

Meer informatie
Neem contact op met Corien van der Linden, l.vanderlinden@cedgroep.nl of Heleen van der Stege h.vanderstege@cedgroep.nl
Onderzoeksrapport: De casuïstiek van het Ontwikkelingsperspectief - een casestudie (pdf)

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599