sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Verankeren en borgen van de Lerende organisatie

Verankeren en borgen van de Lerende organisatie
Opdrachtgever: Bureau Kwaliteit Kinderopvang

Elf kinderopvangorganisaties namen in 2012 deel aan de BKK-pilot Lerende organisatie. Doel was om zo hun pedagogische kwaliteit te verstevigen. Hoe is het hen daarna vergaan?
Bij alle organisaties is door de CED-Groep en Sardes onderzocht hoe zij de opbrengsten verankeren en borgen in hun beleid en de praktijk.
Het onderzoeksverslag is nu beschikbaar in de vorm van een handzaam boekje, te bestellen bij Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). Het boekje is in het voorjaar van 2014 verstuurd aan alle kinderopvangorganisaties.
De resultaten van een begeleidend onderzoek bij de pilot van 2012 kunt u hieronder nalezen.

Meer informatie
Neem contact op met José van der Hoeven, j.vanderhoeven@cedgroep.nl.
Download 'Lerende organisaties in de kinderopvang: werken aan verankering en borging' (pdf)
Meer over de pilot Lerende organisatie

Direct contact

Jose van der Hoeven

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599