sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Vraaggestuurd en praktijkgericht onderzoek lerende organisaties

Vraaggestuurd en praktijkgericht onderzoek lerende organisaties
Opdrachtgever: Bureau Kwaliteit Kinderopvang

In 2012 startte Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) een pilot rond leren en ontwikkelen in de kinderopvang. De pilot diende om ervaringen en inzichten op te leveren die de branche helpen om leren en ontwikkelen een vanzelfsprekend onderdeel te maken van werken in de kinderopvang. BKK wil dat de kennis en ervaringen van deze pilot toegankelijk en toepasbaar worden voor kinderopvangorganisaties. Daarom was vraaggestuurd en praktijkgericht onderzoek een ondersteunend onderdeel van de pilot. De CED-Groep voerde samen met Sardes deze monitoring en ondersteuning uit van de elf projecten die deelnemen in de BKK-pilot Lerende organisatie.

Meer informatie
Neem contact op met José van der Hoeven, j.vanderhoeven@cedgroep.nl.
Download het rapport: De kinderopvang op weg naar een lerende organisatie (pdf)

Direct contact

Jose van der Hoeven

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599