sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

NRO Kennisportal Onderwijs

Met de NRO Kennisportal Onderwijs is het mogelijk om door middel van één zoekopdracht direct uit te komen bij Nederlandstalige, betrouwbare informatie voor de onderwijspraktijk uit 15 verschillende bronnen. De CED-Groep participeert in deze Kennisportal.

Ga naar de NRO Kennisportal Onderwijs

Daarnaast is de CED-Groep betrokken bij de Kennisrotonde. De Kennisrotonde is begin 2016 gelanceerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek op initiatief van het Ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad, MBO raad en de Onderwijscoöperatie. De Kennisrotonde in een online loket dat voorziet inde behoefte van onderwijsprofessionals om op snelle wijze kennis te nemen van wetenschappelijk onderzoek relevant voor het onderwijs.
Voor meer informatie kijkt u op www.kennisrotonde.nl. 
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599