sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Intake

In een intakegesprek nemen wij met u een aantal zaken door, zoals:

 • de onderzoeksaanpak: methode, omvang, gebied en manieren waarop de dataverzameling tot stand komt.
 • de taakverdeling; de rol van de opdrachtgever en van de CED-Groep.
 • de representativiteit van het onderzoek: welke berekeningen kunnen gemaakt worden en wat is de waarde van de onderzoeksresultaten?
 • wat mag u van het onderzoek verwachten? Het eindresultaat, voortgangsverslag, advies.
 • tijdspad: aan de hand van verschillende voorbeelden krijgt u een goed beeld van de tijdsbesteding per onderzoeksvorm.
 • onderzoekskosten: De CED-medewerkers maken inzichtelijk waaruit de kosten bestaan.
 • na het intakegesprek ontvangt u een offerte waarin de doelstelling, de methode, de resultaten, de participanten, de uitvoerders, het tijdpad, de begroting en de prijs van het onderzoek zijn vastgelegd.
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599