sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Toetsservice

De CED-Toetsservice helpt scholen hun onderwijs te sturen op basis van leeropbrengsten. Alle resultaten op de toetsen van een leerlingvolgsyteem kunnen bij de Toetsservice aangeleverd worden. In rapportages beschrijven we de resultaten van een school helder en vergelijken we deze met resultaten uit eerdere jaren. Ook krijgen scholen concrete aanbevelingen voor het inrichten van passende onderwijsarrangementen en het verbeteren van het onderwijs.
Een rapportage kan op één school betrekking hebben (schoolmonitor) of op meer scholen (bovenschoolse monitor).

 
 • Resultaten op maat

  De Toetsservice geeft u een duidelijk overzicht van schoolresultaten. Bovendien maken we elke rapportage op maat.

  Lees meer

 • Schoolmonitor

  Een Schoolmonitor van de Toetsservice heeft betrekking op één school.

  Lees meer

 • Bovenschoolse monitor

  Een bovenschoolse monitor gaat over meer dan een school. Dit kunnen bijvoorbeeld scholen binnen besturen of allerlei samenwerkingsverbanden zijn.

  Lees meer

 • Contact

  Neem gerust contact op met de Toetsservice.

  Lees meer

Direct contact

Toetsservice

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599