sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Bovenschoolse monitor

Een bovenschoolse monitor gaat over meer dan een school. Dit kunnen bijvoorbeeld scholen binnen besturen of allerlei samenwerkingsverbanden zijn.

In het monitorrapport ziet u de leerprestaties van meerdere scholen. Dit zijn bijvoorbeeld scholen binnen een bepaald bestuur, een gemeente of regio, of scholen die deelnemen aan een onderwijskundig project. Het bovenschoolse monitorrapport geeft een helder beeld van: 

  • de prestaties van de gezamenlijke scholen,
  • een vergelijking van verschillende scholen,
  • relevante trends en ontwikkelingen (meerjarenanalyse),
  • welke inspanningen of specifiek onderwijsbeleid van invloed zijn op de prestaties.

Een bovenschoolse leerprestatiemonitor van de Toetsservice kunt u gebruiken als instrument voor effectmeting en evaluatie van onderwijsbeleid en onderwijskundige projecten. Ook kan de informatie uit de bovenschoolse monitor richting geven aan nieuw onderwijsbeleid.

Rotterdamse Toetssteen
Een voorbeeld van een bovenschoolse leerprestatiemonitor is de Rotterdamse Toetssteen. 
Download het rapport 2012-2013 (pdf)

Contact
Voor direct contact zit de Toetsservice Helpdesk voor u klaar. Via e-mail, toetsservice@cedgroep.nl, en via telefoonnummer 010 40 71 588

Voor specifiek inhoudelijke informatie neemt u contact op met Ellen Lacor: e.lacor@cedgroep.nl.

Voor uitgebreide informatie kijkt u op de toetsservicesite bezoeken: www.toetsservice.nl.

Direct contact

Toetsservice

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599