sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Schoolmonitor

Een Schoolmonitor van de Toetsservice heeft betrekking op één school.

In het monitorrapport laten wij zien:

 • hoe de afzonderlijke groepen binnen de school hebben gepresteerd,
 • hoe de leerlingen op de diverse onderwijsdomeinen hebben gescoord,
 • hoe het met specifieke groepen leerlingen gaat,
 • hoe de prestaties vorderen en of eventuele achterstanden zijn verminderd (als er van meer dan één jaar gegevens zijn),
 • wat het verschil is tussen het start- en het eindniveau van leerlingen (de toegevoegde waarde van de school),
 • in hoeverre bepaalde inspanningen of specifiek onderwijsbeleid van invloed zijn op de prestaties.

Contact
Voor direct contact zit de Toetsservice Helpdesk voor u klaar. Via e-mail, toetsservice@cedgroep.nl, en via telefoonnummer 010 40 71 588

Voor specifiek inhoudelijke informatie neemt u contact op met Ellen Lacor: e.lacor@cedgroep.nl.

Voor uitgebreide informatie kijkt u op de toetsservicesite: www.toetsservice.nl.

Direct contact

Toetsservice

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599