sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Datagestuurde onderwijsverbetering

Onderwijs kan altijd beter. Hoe meer informatie de school heeft over proces en resultaten, hoe beter zij aan hogere leerlingprestaties kan werken.

Uit het samenspel van ontwikkeling, onderzoek en ondersteuning is in de afgelopen jaren bij de CED-Groep het concept 4D ontwikkeld: Data, Duiden, Doelen, Doen. Bezoek www.opbrengstgerichtwerken4D.nl voor publicaties, publicaties, en informatie over training en begeleiding. 

Ambities en plannen
Wij ontwikkelden met het Onderwijscontinuüm CED-Groep® een nieuwe koers in het onderwijs die uitgaat van het denken in termen van arrangementen. Leerlinggegevens zijn daarbij het vertrekpunt van het handelen. Met de producten en trainingen die wij ontwikkelen helpen we bestuurders, directeuren, ib’ers en leraren om op basis van leerlingresultaten ambities te formuleren en deze te vertalen in een planmatige, praktische aanpak.

CED-Expertise
In Rotterdam hebben wij in opdracht van de gemeente op deze wijze ruim 80 scholen ondersteund en een forse bijdrage geleverd aan de professionalisering van VVE-medewerkers (Project Robuust). Ook op veel andere plaatsen in het land ondersteunen wij scholen met deze datagestuurde onderwijsverbetering. In diverse conferenties en expertmeetings hebben we onze ideeën en producten gepresenteerd en getoetst. 

Meer weten
Bezoek www.opbrengstgerichtwerken4D.nl

Direct contact

Wilma Peulen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599