sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Landelijk beleid

Onze aanpak van datagestuurde onderwijsverbetering sluit aan bij de landelijke ambities zoals het ministerie van OCW en de sectorraden die verwoorden in hun beleidsprogramma’s.

Om deze reden leveren wij de bouwstenen voor de Vliegende Brigade, die in opdracht van OCW de zeer zwakke scholen in Nederland ondersteuning biedt, en ondersteunen wij de pilotscholen in het OCW-project Leerwinst & Toegevoegde Waarde.

Direct contact

Els Rietveld

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599