sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Dubio

DUBIO is een uitdagend digitaal programma voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Ze werken met dilemma’s, gekoppeld aan onderwerpen uit de KNAW-wetenschapsagenda.

In DUBIO maken leerlingen aan de hand van dilemma’s individuele en groepsopdrachten op de computer, telefoon of tablet of in real life. Ze worden telkens uitgedaagd om allerlei verschillende vaardigheden in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan kritisch en creatief denken, standpunten innemen en kennis structureren.

Dubio in het kort

 • Leerlingen in de midden- en bovenbouw worden uitgedaagd aan de hand van eigentijdse dilemma’s, gekoppeld aan onderwerpen uit de KNAW-wetenschapsagenda. Een voorbeeld is ‘Eeuwig leven’.
 • De leerling werkt drie á vier weken aan een project, twee á drie uur per week.
 • Dubio biedt expliciete differentiatie voor de extra talentvolle leerlingen (CITO score I en II).
 • Leerlingen ontwikkelen zowel vakoverstijgende 21e-eeuwse vaardigheden (denken, perspectief nemen, samenwerken, zelfregulatie) als vakinhoudelijke vaardigheden (taal, rekenen, wereldoriëntatie).
 • Leerlingen vergroten hun digitale geletterdheid. Ze werken zelfstandig in een aantrekkelijke digitale leeromgeving en maken gebruik van digitale bronnen.
 • Leerlingen doen nieuwe kennis op en leren deze kennis te structureren en hier goed onderbouwde standpunten over innemen.

Meer weten over DUBIO?
Mail naar dubio@cedgroep.nl.

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599