sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuwsbegrip

Een belangrijke factor om leerlingen goed begrijpend te leren lezen is het aanbieden van interessante teksten. Dat is de basis waar Nieuwsbegrip op draait. Scholen die met Nieuwsbegrip werken, hebben dankzij de CED-Groep elke week de beschikking over leesteksten over een actueel onderwerp. Vanuit die basis werkt Nieuwsbegrip op een verrijkende manier aan leesbegrip, kennis van de wereld, woordenschat en schrijfvaardigheid. Nieuwsbegrip is er vanaf groep 4 in het basisonderwijs tot en met klas 4/5 havo in het voortgezet onderwijs.

Ongeveer 6000 scholen in Nederland gebruiken Nieuwsbegrip. Ook in Vlaanderen gebruiken steeds meer scholen de Vlaamse versie van Nieuwsbegrip.

Nieuwsbegrip Brons en Nieuwsbegrip Zilver
Scholen kunnen werken met Nieuwsbegrip Brons of Nieuwsbegrip Zilver.

Nieuwsbegrip Brons is aanvullend bij de leesmethode op school. Scholen ontvangen met Nieuwsbegrip Brons elke week op vijf niveaus een leestekst, vragen en opdrachten en een handleiding. Bij Brons horen ook een wekelijks Nieuwsbegripfilmpje gemaakt door het Jeugdjournaal en vijf digibordtoepassingen. Ook lessen voor het leren schrijven van teksten (stellen) zijn onderdeel van Nieuwsbegrip Brons.

Wanneer een school ook Nieuwsbegrip Zilver gebruikt, heeft zij een compleet pakket in handen om  onderwijs in begrijpend lezen te geven. Dit pakket voldoet aan alle kerndoelen voor begrijpend lezen.
Met Nieuwsbegrip Zilver heeft een school toegang tot een online leeromgeving waarin leerlingen lezen, vragen en opdrachten maken, en woordenschat oefenen.

Ontwikkeling van Nieuwsbegrip
De meeste lessen voor Nieuwsbegrip worden ontwikkeld op maandag. Scholen mogen tot maandagochtend via de website suggesties laten weten voor de onderwerpkeuze. Om 9:30 uur kiest het Nieuwsbegripteam het onderwerp en wordt gestart met het ontwikkelen van alle materialen. Op dinsdagochtend kunnen de scholen starten met de lessen van die week. De ontwikkeling van de Schrijflessen en van de Vlaamse versie gebeurt op dinsdag.

Meer materiaal
Nieuwsbegrip biedt nog heel veel meer. Er zijn bijvoorbeeld toetsen, strategielessen en tekstsoortenlessen. Daarnaast is er een Nieuwsbegrip-Squlaquiz, en de Placemat die leerlingen mee naar huis kunnen nemen om verder met het onderwerp aan de slag te gaan.

Nieuwsbegrip op maat
Het Nieuwsbegripteam ontwikkelt regelmatig lesmateriaal op aanvraag volgens de Nieuwsbegripformule. Dit deden we bijvoorbeeld al over de Veteranendag, de ziekte van Huntington, kinderarbeid, auteursrecht en Nieuwswijsheid.

Meer weten?
Neem, om meer te weten over Nieuwsbegrip, contact op met Marianne Molendijk.

Downloaden
De zeven kwaliteiten van Nieuwsbegrip (PDF)

De Staat van het Onderwijs en Nieuwsbegrip
Wat staat er nu precies over lezen in het rapport van de Inspectie, de Staat van het Onderwijs? Een kwestie van begrijpend lezen. Lees de reactie van het team van Nieuwsbegrip.
Download de reactie (pdf)

Direct contact

Marianne Molendijk

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599