sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuwsrekenen

Met Nieuwsrekenen kunnen leerlingen rekenen aan de hand van actuele gebeurtenissen. Nieuwsrekenen biedt toepassingsopgaven rond hetzelfde onderwerp als dat van Nieuwsbegrip Lezen. Scholen die met Nieuwsrekenen werken, ontvangen wekelijks toepassingsopgaven op zes verschillende niveaus. Leerkrachten en docenten ervaren dat leerlingen zeer gemotiveerd zijn om opgaven rond een actueel onderwerp op te lossen.

Toepassingsopgaven, aanvullend bij de methode
Nieuwsrekenen is geschikt voor groep 4 tot en met 8 in het basisonderwijs en de onderbouw van het VO. Voor de eerste drie niveaus zijn er aanpassingen beschikbaar voor inzet in het s(b)o.

Met de opgaven geeft een leerkracht ongeveer een half uur rekenonderwijs, als aanvulling op de rekenmethode. Het gaat steeds om toepassingsopgaven. Nieuwsrekenen heeft voor toepassingsopgaven gekozen, omdat de reguliere rekenmethodes daaraan te weinig aandacht besteden. Het materiaal van Nieuwsrekenen komt elke week beschikbaar op www.nieuwsbegrip.nl.

Ontwikkeling van Nieuwsbegrip
De opgaven van Nieuwsrekenen worden elke dinsdag ontwikkeld door een team van ervaren onderwijsontwikkelaars en rekenexperts.

Meer informatie
Op www.nieuwsbegrip.nl vindt u meer informatie over de opzet en aanmelden.

 

Direct contact

Dineke de Groot

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599