sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Sil op school

Sinds 2013 ontwikkelt de CED-Groep Sil op school. Sil op school is een compleet en actueel programma voor groep 1 en 2 dat vooral online aangeboden wordt. Elk jaar biedt Sil op school acht vernieuwde thema’s die aansluiten bij de (kleuter)actualiteit. Via www.silopschool.nl ontvangen de gebruikers alle inhoud. Ook de poppen Sil en Lis horen bij het materiaal.

Actueel
Door de materialen digitaal aan te bieden, kunnen we inspelen op de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen integreren in het programma. Op die manier vernieuwt het programma regelmatig.  Elk thema heeft twintig activiteiten. Bovendien bevat elk thema een digitaal prentenboek met bij elke prent een animatie gericht op een van de centraal staande woorden.

Differentiatie

Nieuw in Sil op school is dat vijf van de twintig activiteiten ‘een stapje verder’ bevatten. Hiermee kan de leerkracht differentiëren: kinderen die het SLO-doel van de activiteit al beheersen, zetten met deze uitbreiding een stap verder op de leerlijn.

SLO-doelen
In Sil op school staan taalstimulering en woordenschatontwikkeling vanzelfsprekend voorop, maar er is ook volop aandacht voor rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze ontwikkelingsgebieden komen steeds geïntegreerd en evenwichtig aan de orde in de activiteiten.

VVE 
Sil op school is ontwikkeld voor alle kinderen van de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Er is een basisarrangement dat de meeste kinderen goed bedient. Voor de kinderen die hier niet voldoende aan hebben, omdat ze achterlopen of juist een voorsprong hebben op de rest van de groep, zijn er suggesties voor een intensief en verdiept arrangement. Het programma is bestemd voor alle kinderen, maar is ook te gebruiken als VVE-programma. We zijn bezig met de procedure om Sil op school in de databank van het NJi opgenomen te krijgen. Deze procedure neemt echter tijd in beslag.

Kosteloos proberen
Scholen kunnen vrijblijvend een proeflicentie van twee maanden krijgen op Sil op school om rustig het programma te bekijken en uit te proberen.

Meer weten?
Voor meer informatie over de ontwikkeling van Sil op school kunt u contact opnemen met Susanne de Kruif, s.dekruif@cedgroep.nl

Gerelateerde links

Direct contact

Susanne de Kruif

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599