sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Profs - De professionele leraar in het speciaal onderwijs

In het project Profs is een werkwijze ontwikkeld waarmee leraren hun handelen doorlopend kunnen verbeteren door reflectie en feedback. De leraar maakt immers het verschil, en van alle kanten wordt benadrukt hoe belangrijk de leraar is om kinderen te laten leren. Het project Profs voerden wij uit in opdracht van de gemeente Rotterdam in het schooljaar 2014-2015.

Reflectie en feedback
So- en vso-scholen hebben in het project Profs gewerkt aan kwaliteitsverbetering door opbrengstgericht te werken. Cruciaal voor kwaliteitsverbetering is onder andere dat leraren reflecteren op hun handelen. Reflectie is gestructureerd terugblikken op en nadenken over het eigen handelen. Uitgangspunt daarbij is dat leerresultaten en gedrag van leerlingen feedback vormen op het handelen van de leraar. Door te reflecteren weten leraren hoe ze hun handelen kunnen verbeteren.
Om handelen professioneler te maken, meer gebaseerd op wat bekend is over effectief onderwijs, ondersteunen we leraren om bij het reflecteren gebruik te maken van wetenschappelijke theorieën. Zo maken leraren zich een denk- en werkkader eigen. Ook ontstaat dan op teamniveau een gemeenschappelijk interpretatiekader op basis waarvan leerkrachten kunnen handelen.

Samen aan de slag
In alle fasen van het project is er nauwe samenwerking tussen de CED-Groep en de betrokken leraren geweest. Niet alleen hebben we in overleg de precieze focus van het project bepaald, maar ook probeerden we gezamenlijk een manier van werken en denken uit. De scholen waarmee we samenwerkten zijn:
- De Piloot
- Het Schreuder College
- VSO Herenwaard

Flipped training en intervisie
In het project is geëxperimenteerd met blended learning. De deelnemers bereidden de intervisiebijeenkomsten voor met e-learning, zodat in de gesprekken dieper kon worden ingegaan op de eigen casus.

Meer weten
Voor meer informatie, neem contact op met Marléone Goudswaard.

Lees hoe u zelf met de Profs methodiek kunt leren werken

Direct contact

Marléone Goudswaard

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599