sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Taalkit

Taalkit bevat vele praktische handreikingen en tips voor het geven van goed taalonderwijs aan taalzwakke kinderen in het (speciaal) basisonderwijs.

Dineke de Groot, een van de ontwikkelaars van Taalkit, beantwoordt enkele vragen over deze praktische hulp bij het werk.

Wat was de aanleiding om Taalkit te maken?
‘Er lag een vraag van het ministerie van OCW om iets te doen aan de achterstanden van taalzwakke kinderen op het sbo. In het bijzonder ging het om kinderen die niveau 1F niet halen.’

Is Taalkit dan alleen voor het speciaal basisonderwijs interessant?
‘Nee, dat is zeker niet zo. We hebben de inhoud van Taalkit zo uitgewerkt dat ook de reguliere leerkrachten op reguliere basisscholen er goed mee uit de voeten kunnen.’

Hoe hebben jullie de inhoud voor Taalkit gekozen?
‘We hebben er in totaal met vijf mensen aan gewerkt, waarbij ieder een onderdeel voor zijn rekening nam. De bijdrage van leerkrachten was daarbij heel belangrijk. We zijn bijvoorbeeld begonnen onze eerste ideeën aan hen voor te leggen. Daardoor liepen we niet het risico iets uit te werken wat we daarna weer helemaal om moesten gooien. Onze latere versies hebben we ook weer deze leerkrachten voorgelegd.’

Kun je iets meer over de inhoud vertellen?
‘Voor elk taaldomein zijn er tien focuspunten: dit zijn de gebieden waarop leerkrachten naar hun zeggen de grootste problemen ervaren. Voor die tien focuspunten bevat Taalkit praktische tips. Wat er ook in kwam, het moest vooral allemaal zo praktisch mogelijk.’

Welke focuspunten zijn dat?
'Bij mondelinge taalvaardigheid was dat bijvoorbeeld toepassen van gespreksregels en formuleren van goede zinnen, bij begrijpend lezen zijn woordenschat en leesmotivatie twee voorbeelden en bij schrijven draaide het onder andere om samenhang en reviseren.'

Hoe en waar is de Taalkit verkrijgbaar?
‘Rotterdamse scholen hebben de gelegenheid gekregen een gratis exemplaar van de Taalkit te ontvangen. Voor iedere belangstellende is de Taalkit in onze webwinkel te koop.’


Bestellen: Taalkit in de webwinkel
Advies en ondersteuning: Aan de slag met Taalkit

Direct contact

Dineke de Groot

'Het ziet er prachtig en overzichtelijk uit. Prima naslagwerk.'

Leerkracht over de Taalkit

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599