sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Onze uitgangspunten

We geven scholen handvatten waarmee zij op een effectieve manier de sociaal-emotionele ontwikkeling, sociale competentie en burgerschapsvaardigheden van leerlingen kunnen bevorderen. En waarmee zij gedragsproblemen, zoals pestgedrag, kunnen voorkomen.

Goed burgerschapsonderwijs houdt in dat:

  • aandacht voor burgerschap en sociale competentie geen vak apart is, maar verweven is in het gehele onderwijsaanbod. 
  • burgerschapsvorming en het stimuleren van sociale competentie bestemd is voor álle leerlingen. 
  • scholen zelf een bewuste keuze maken van hoe zij aan hun socialiserende taak werken. 
  • scholen planmatig, resultaatgericht en gestructureerd invulling geven aan hun socialiserende taak. 
  • onderwijs in burgerschap en sociale competentie gedrag bij leerlingen ontwikkelt, gedrag waarvan ze zowel nu op school als later in de samenleving profiteren.

 

Direct contact

Marjon ten Heggeler

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599