sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Taakspel

De effectiviteit van Taakspel is in hoge mate afhankelijk van het gedrag van de leerkracht. In de praktijk wisten we het al, maar ook uit onderzoek blijkt nu dat de leerkracht dé bepalende factor is voor de effectiviteit van Taakspel.

Prettiger Klassenklimaat
Met Taakspel  houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat. Deze beïnvloeding van het gedrag van leerlingen loopt via de leerkracht, die technieken van de leertheorie zorgvuldig toepast tijdens Taakspel. En die ervoor zorgt dat leerlingen op termijn ook los van Taakspel dit gewenste gedrag laten zien.  

Verdere ontwikkeling van Taalspel
Daarom leggen we nu bij de (door)ontwikkeling van Taakspel de nadruk op leerkrachtvaardigheden. Het gaat daarbij om het ombuigen van een ‘negatieve controle op gedrag’ naar een ‘positieve controle’ door de leerkracht. Van mopperen, standjes geven en vooral aandacht aan storend gedrag naar het negeren van dat ongewenste gedrag, het duidelijk uitspreken van verwachtingen over gedrag en het complimenteren van gedrag dat je vaker wilt zien. 

Invoeringstraject
Om dit te bereiken en de kans op een effectieve invoering van Taakspel te vergroten hebben we een gestructureerd invoeringstraject dat bestaat uit een cursus voor leerkrachten en klassenconsultaties. Vooral de klassenconsultaties zijn belangrijk gebleken bij het toepassen van de technieken.

Voor schoolbegeleiders hebben we licentietrainingen, met terugkomdagen, om de invoering van Taakspel in scholen goed te kunnen begeleiden.

Meer weten?
Lees meer over de verschillende Taakspeltrajecten op www.taakspel.nl

Direct contact

Marjon ten Heggeler

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599